— JAK SE U NÁS VLASTNĚ MOUKA MELE —

Základem kvalitní mouky je výběr kvalitního zrna a léty prověřený způsob zpracování.


Při výběru kvalitního zrna rozhoduje šest faktorů:

Vlhost (ideální okolo 15%)
Obsah lepku (25% - 30%)
Pádové číslo (doba poklesu těsta, ideální čas 260 - 280 vteřin)
Seditost - SDS (kvalita lepku)
Zelený test (kvalita enzymů v zrnu)
Číslo objemu (maximální výtěžnost mouky)


Cesta zrna začíná v násypce, odkud je přemístěno pomocí šneku a kapsového výtahu do vnitřních příjmových sil. Následuje čistírna, kde dochází k oddělení nečistot (plevy, poškozená zrna, sláma). Lehké jsou odsáty a zbytek prochází sestavou čtyř sít. Čisté zrno končí v koukolníku, kde dojde k odstranění kulatých nečistot. Následuje průtoková loupačka, v níž je obroušený povrch zrna odsát filtrací, a později využit jako příměs do krmných otrub. Zrno je dále přemístěno do sila šrotové stolice. Zde dochází k vymílání šesti chody. V průběhu vymílání dochází k oddělení jádra od obalu, čímž vznikají otruby, hrubá krupice a dunstová mouka (prvotní mouka, která je dále zpracovávána).


Otruby putují do žitné stolice a jsou vymílány. Tímto způsobem se získávají jedlé otruby, krmné otruby a chlebová mouka. Hrubá krupice se přesouvá do hladké stolice (reforma a vysévač jsou součátí pracovního procesu hladké stolice), kde se krupice rozemílá na hladkou mouku, hrubou mouku, polohrubou mouku a na jemnou krupičku.


Jednotlivé mouky musí být přesunuty do míchačky, kde dochází k promíchání jednotlivých vrstev. Každá mouka má svou vlastní délku setrvání v míchačce, která je nutná k dostatečnému promíchání. Dále dojde k uskladnění ve výměnách. Zde mouka odpočívá 10 až 14 dní a poté je expedována zákazníkům

.

Další laboratorní kontrola je prováděna již z hotového produktu (hladká a chlebová mouka). Tato kontrola není povinná, avšak v našem mlýně provádíme kontrolu vždy, neboť během ní dojde k odhalení případných chyb, které nastaly během zpracování zrna.


Jako zajímavost na závěr uvádíme přibližné procento získaných produktů ze zpracovaného objemu:

40% hladká mouka, 25% hrubá a polohrubá mouka (krupice jsou její součástí), 25% otruby, 10% chlebová mouka